Informacja o możliwości wystąpienia poziomu alertowego pyłu PM10 w dniu 17.01.2017 r.

W dniu 17.01.2017 r. w godzinach od 1.00-do 12.00 średnie stężenie pyłu PM10 na stacjach w Mielcu przy ul. Biernackiego oraz w Rzeszowie przy ul. Rejtana przekroczyło wartość 200 µg/m3. Istnieje możliwość wystąpienia dobowego stężenia pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3. Natomiast na stacji pomiarowej w Jaśle przy ul. Sikorskiego stężenie pyłu PM10 przekroczyło wartość 300 µg/m3. Istnieje możliwość wystąpienia dobowego stężenia pyłu PM10 powyżej 300 µg/m3.

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ALERTU DLA PYŁU PM10
Poziom Alertu Możliwość wystąpienia w dniu  17.01.2017 r.  dobowego  stężenia pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3 – ryzyko alertu poziomu II lub III
Obszar Na podstawie pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach PMŚ: miasta Jasło, Mielec, Rzeszów
Wartość stężenia pyłu w µg/m3 W dniu 17.01.2017 r. w godzinach od 1.00-do 12.00 średnie stężenie pyłu PM10 na stacjach w Mielcu przy ul. Biernackiego, w Rzeszowie przy ul. Rejtana  przekroczyło wartość 200 µg/m3. Możliwość wystąpienia dobowego stężenia pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3.
Natomiast na stacji pomiarowej w Jaśle przy ul. Sikorskiego przekroczyło wartość 300 µg/m3. Możliwość wystąpienia dobowego stężenia pyłu PM10 powyżej 300 µg/m3.
Źródło informacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Przyczyny Występowanie niekorzystnych warunków meteorologicznych (niskie temperatury powietrza, brak wiatru, warunki inwersyjne)
Przewidywany czas
trwania przekroczenia
Prognozy zanieczyszczenia powietrza na 17-19.01.2017 r. wskazują na możliwość wystąpienia dobowych stężeń pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3 głównie w centralnej i zachodniej części województwa. Prognoza zanieczyszczenia powietrza dla województwa podkarpackiego na 17-19 01.2017 r. dostępna pod adresem:
http://powietrze.podkarpackie.pl/index.php/pm10-1/ct-menu-item-47.
Dostępne prognozy meteorologiczne IMGW-PAN Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie na 18-19.01.2017 r. wskazują na utrzymywanie się podobnych do dnia dzisiejszego warunków meteorologicznych (niskie temperatury, słaby wiatr, warunki inwersyjne), sprzyjających kumulowaniu się zanieczyszczeń w powietrzu.
Działania zapobiegawcze 1. Ograniczenie palenia w kominkach jeżeli nie jest to jedyne źródło ciepła w mieszkaniu,
2. Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,
3. W miarę możliwości korzystanie z publicznych środków transportu.Jednocześnie przypominany o obowiązującym ustawowym zakazie spalania odpadów w piecach domowych. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych do tego nieprzeznaczonych grozi grzywna lub kara aresztu.Zalecane jest ograniczenie wysiłku fizycznego i długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni.
Mapa monitoringu jakości powietrza http://stacje.wios.rzeszow.pl/
Prognozy stanu jakości powietrza http://powietrze.podkarpackie.pl/index.php/pm10-1/ct-menu-item-47

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 17.01.2017 r.