INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA POZIOMU ALERTOWEGO PYŁU PM10 W DNIU 29.01.2017 R.

W dniu 29.01.2017 r. w godzinach od 1.00 do 12.00 średnie stężenie pyłu PM10 na stacji w Rzeszowie przy ul. Rejtana wyniosło 190 µg/m3.

Istnieje możliwość wystąpienia dobowego stężenia pyłu PM10 powyżej 200 g/m3.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ALERTU DLA PYŁU PM10
Poziom Alertu Możliwość wystąpienia w dniu 29.01.2017 r.  dobowego  stężenia pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3 – ryzyko alertu poziomu II
Obszar Na podstawie pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach PMŚ: miasto Rzeszów.
Wartość stężenia pyłu w µg/m3 W dniu 29.01.2017 r. w godzinach od 1.00 do 12.00 średnie stężenie pyłu PM10 na stacji w Rzeszowie przy ul. Rejtana wyniosło 190 µg/m3. Możliwość wystąpienia dobowego stężenia pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3.
Źródło informacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Przyczyny Występowanie niekorzystnych warunków meteorologicznych (niskie temperatury powietrza, słaby wiatr, warunki inwersyjne).
Przewidywany czas
trwania przekroczenia
Prognozy zanieczyszczenia powietrza nie wskazują na możliwość wystąpienia dobowych stężeń pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3 w kolejnych dniach. Prognoza zanieczyszczenia powietrza dla województwa podkarpackiego na 29-31.01.2017 r. dostępna jest pod adresem:http://powietrze.podkarpackie.pl/index.php/pm10-1/ct-menu-item-47.

Prognoza meteorologiczna IMGW-PAN Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie na okres od godz. 19:30 dnia 28.01.2017 do godz. 19:30 dnia 30.01.2017 wskazuje na utrzymywanie się podobnych do obecnych warunków meteorologicznych (ujemne temperatury, słaby wiatr, warunki inwersyjne).

Działania zapobiegawcze 1. Ograniczenie palenia w kominkach jeżeli nie jest to jedyne źródło ciepła w mieszkaniu,2. Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,

3. W miarę możliwości korzystanie z publicznych środków transportu.

 

Jednocześnie przypominany o obowiązującym ustawowym zakazie spalania odpadów w piecach domowych. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych do tego nieprzeznaczonych grozi grzywna lub kara aresztu.

 

Zalecane jest ograniczenie wysiłku fizycznego i długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni.

Uwagi Mapa monitoringu jakości powietrza dostępna jest na stronie http://stacje.wios.rzeszow.pl/ natomiast prognozy stanu jakości powietrza na http://powietrze.podkarpackie.pl/

 

Autor: Jolanta Ciba

29.01.2017 r.