Informacja o przekroczeniu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

20 listopada b.r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał kolejną analizę ryzyka wystąpienia w 2015 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych wybranych zanieczyszczeń w powietrzu dla województwa podkarpackiego.

Analiza wykazała przekroczenie w 2015 r.  dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na obszarze Krosna i Mielca.

Podwyższone stężenia pyłu zawieszonego PM10 występują głównie
w sezonie grzewczym, co powodowane jest przez wzmożoną emisję pyłów ze spalania paliw na cele grzewcze z indywidualnych gospodarstw domowych. Dodatkowo na wzrost stężeń tych zanieczyszczeń  w powietrzu wpływa emisja ze środków transportu oraz niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niskie temperatury powietrza).

W trwającym okresie grzewczym wpływ mieszkańców na obniżenie stężeń zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu jest możliwy poprzez:

  1. ograniczenie palenia w kominkach jeżeli nie jest to jedyne źródło ciepła w mieszkaniu,
  2. ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,
  3. zaprzestanie spalania odpadów w piecach domowych.

Jednocześnie przypominany, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych i na wolnym powietrzu. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu  grozi grzywna lub kara aresztu.

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 20.11.2015 r.