Informacja o przekroczeniu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 18 listopada b.r. wykonał kolejną analizę ryzyka wystąpienia w 2016 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych wybranych zanieczyszczeń w powietrzu dla województwa podkarpackiego.
Analiza wykazała wystąpienie przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na obszarze Jarosławia.
Podwyższone stężenia pyłu zawieszonego PM10 występują głównie w okresach chłodnych, co powodowane jest przez wzmożoną emisję pyłów ze spalania paliw na cele grzewcze z indywidualnych gospodarstw domowych. Dodatkowo na wzrost stężeń tych zanieczyszczeń w powietrzu wpływa emisja ze środków transportu oraz niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niskie temperatury powietrza).

W okresie zimowym wpływ mieszkańców na obniżenie stężeń zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu jest możliwy poprzez:
1. ograniczenie palenia w kominkach jeżeli nie jest to jedyne źródło ciepła w mieszkaniu,
2. ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,
3. zaprzestanie spalania odpadów w piecach domowych.

Jednocześnie przypominany, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych i na wolnym powietrzu. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi grzywna lub kara aresztu.
 

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 23.11.2016 r.