INFORMACJA O PRZEKROCZENIU POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH ORAZ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOCELOWYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU W 2017 r.

Poziom Alertu Przekroczenie w 2017 r. dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10.Możliwość wystąpienia w 2017 r. przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu.
Obszar Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10:

– strefa miasto Rzeszów o kodzie PL1801: Rzeszów. Obszar  około 117 km2 zamieszkały przez około 189 tys. mieszkańców;- strefa podkarpacka o kodzie PL1802: Krosno, Tarnobrzeg, Jasło. Obszar  około 166 km2 zamieszkały przez około 130 tys. mieszkańców.

Możliwość przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego B(a)P:- strefa miasto Rzeszów o kodzie PL1801: Rzeszów. Obszar  około 117 km2 zamieszkały przez około 189 tys. mieszkańców;

– strefa podkarpacka o kodzie PL1802: Nisko, Przemyśl, Jasło, Krosno, Sanok, Tarnobrzeg, Dębica, Mielec, Jarosław. Obszar  około 427 km2 zamieszkały przez około 393 tys. mieszkańców.

Stwierdzone przekroczenia Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 związane jest z wystąpieniem w 2017 r. ponad 35 dni ze stężeniem pyłu PM10 wyższym od 50 μg/m3. Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 odnotowano na stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych:

·   w Rzeszowie przy ul. Rejtana – 36 przekroczeń;

·   w Krośnie przy ul. Kletówki– 38 przekroczeń;

·   w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej – 37 przekroczeń;

·   w Jaśle przy ul. Sikorskiego – 36 przekroczeń.

Możliwość przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego B(a)P w 2017 r. związana jest z wystąpieniem, w poddanych analizie ostatnich 12 miesiącach, średniego stężenia B(a)P wyższego od 1 ng/m3. Analiza objęła okres od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. W tym okresie średnie stężenie B(a)P wyższe od 1 ng/m3 odnotowano na stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych:

·   w Rzeszowie przy ul. Rejtana – 4,4 ng/m3;·   w Nisku przy ul. Szklarniowej– 4,5 ng/m3;

·   w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej– 3,8 ng/m3;·   w Jaśle przy ul. Sikorskiego – 4,3 ng/m3;

·   w Krośnie przy ul. Kletówki – 4,5 ng/m3;

·   w Sanoku przy ul. Sadowej – 3,9 ng/m3;

·   w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej – 4,5 ng/m3;

·   w Dębicy przy ul. Grottgera – 9,9 ng/m3;

·   w Mielcu przy ul. Pogodnej – 4,8 ng/m3;

·   w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej – 5,8 ng/m3.

Źródło informacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Przyczyny Wysokie stężenia dobowe PM10 i B(a)P miały miejsce  w okresie zimowym i związane były ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń ze spalania paliw na cele grzewcze.
Działania zapobiegawcze Ograniczenie emisji z indywidualnych gospodarstw domowych poprzez:

1.    ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,

2.    w przypadku posiadania pieców z możliwością górnego spalania stosowanie tej metody. Instrukcja górnego spalania w kotłach domowych dostępna jest m.in. na stronie www.czysteogrzewanie.pl

3.    wymianę dotychczasowego, wysokoemisyjnego kotła  na paliwa stałe na nowoczesny kocioł spełniający normy dla kotłów V klasy, kocioł gazowy lub inne niskoemisyjne źródło ciepła i energii (pompy ciepła,  kotły olejowe lub opalane biomasą,  kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne). Fundusze na ograniczenie niskiej emisji w województwie podkarpackim możliwe są do pozyskania m.in.:

– z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Beneficjentem (wnioskodawcą) mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Pomoc udzielana jest przez beneficjenta  na rzecz ostatecznych odbiorców (właścicieli gospodarstw domowych).

– z programu „Przyjazny Dom”  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, przeznaczonego dla osób fizycznych. Pomoc finansowa będzie udzielana łącznie w formie dotacji i pożyczki lub wyłącznie w formie pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem.

Jednocześnie przypominany, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych i na wolnym powietrzu oraz ustawowy zakaz wypalania traw. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu oraz wypalanie traw grozi grzywna lub kara aresztu.

Ograniczenie emisji z transportu poprzez jak najczęstsze korzystanie z publicznych środków transportu.

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 21.04.2017 r.