INFORMACJA O PRZEKROCZNENIU POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH ORAZ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU W 2017 r.

Poziom Alertu Przekroczenie w 2017 r. poziomu dopuszczalnego pyłu PM10. Możliwość wystąpienia w 2017 r. przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM2.5.
Obszar Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10- strefa podkarpacka o kodzie PL1802: Dębica, Jarosław, Mielec. Obszar  około 116 km2 zamieszkały przez około 148 tys. mieszkańców.Możliwość przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10- strefa podkarpacka o kodzie PL1802: Nisko, Przemyśl. Obszar  około 107 km2 zamieszkały przez około 78 tys. mieszkańców.Możliwość przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM2.5

– strefa miasto Rzeszów o kodzie PL1801: Rzeszów. Obszar  około 120 km2 zamieszkały przez około 180 tys. mieszkańców;

– strefa podkarpacka o kodzie PL1802: Jasło, Krosno, Przemyśl.

Obszar  około 126 km2 zamieszkały przez około 146 tys. mieszkańców.

Stwierdzone przekroczenia Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 związane jest z wystąpieniem w 2017 r. ponad 35 dni ze stężeniem pyłu PM10 wyższym od 50 μg/m3. Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 odnotowano na stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych:·   w Dębicy przy ul. Grottgera– 39 przekroczeń,·   w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej – 37 przekroczeń,·   w Mielcu przy ul. Pogodnej – 40 przekroczeń,

·   w Mielcu przy ul. Biernackiego – 39 przekroczeń.

Możliwość przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w 2017 r. związana jest z wystąpieniem, w poddanych analizie ostatnich 12 miesiącach, ponad 35 dni ze stężeniem pyłu PM10 wyższym od 50 μg/m3. Analiza objęła okres od 01.03.2016 r. do 28.02.2017 r. W tym okresie ponad 35 dni ze stężeniem dobowym wyższym od 50 μg/m3 odnotowano na stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych:

·   w Nisku przy ul. Szklarniowej– 42 przekroczenia,

·   w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej– 37 przekroczeń.

Możliwość przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM2.5 w 2017 r. związana jest z wystąpieniem, w poddanych analizie ostatnich 12 miesiącach średniego stężenia pyłu PM2.5 wyższego od 25 μg/m3. Analiza objęła okres od 01.03.2016 r. do 28.02.2017 r. W tym okresie średnie stężenie pyłu PM2.5 wyższe od 25 μg/m3 odnotowano na stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych:

·   w Rzeszowie przy ul. Rejtana – 26 ug/m3,

·   w Krośnie przy ul. Kletówki – 28 ug/m3,

·   w Jaśle przy ul. Sikorskiego – 26 ug/m3,

·   w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej – 27 ug/m3.

Źródło informacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Przyczyny Wysokie stężenia dobowe PM10 i PM2.5 miały miejsce  w okresie zimowym i związane były ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń ze spalania paliw na cele grzewcze.
Działania zapobiegawcze Ograniczenie emisji z indywidualnych gospodarstw domowych poprzez:

1.    ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,

2.    w przypadku posiadania pieców z możliwością górnego spalania stosowanie tej metody. Instrukcja górnego spalania w kotłach domowych dostępna jest m.in. na stronie www.czysteogrzewanie.pl

3.    wymianę dotychczasowego, wysokoemisyjnego kotła  na paliwa stałe na nowoczesny kocioł spełniający normy dla kotłów V klasy, kocioł gazowy lub inne niskoemisyjne źródło ciepła i energii (pompy ciepła,  kotły olejowe lub opalane biomasą,  kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne). Fundusze na ograniczenie niskiej emisji w województwie podkarpackim możliwe są do pozyskania m.in.:

– z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Beneficjentem (wnioskodawcą) mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Pomoc udzielana jest przez beneficjenta  na rzecz ostatecznych odbiorców (właścicieli gospodarstw domowych).

– z programu „Przyjazny Dom” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, przeznaczonego dla osób fizycznych. Pomoc finansowa będzie udzielana łącznie w formie dotacji i pożyczki lub wyłącznie w formie pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem.

Jednocześnie przypominany, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych i na wolnym powietrzu oraz ustawowy zakaz wypalania traw. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu oraz wypalanie traw grozi grzywna lub kara aresztu.

Ograniczenie emisji z transportu poprzez jak najczęstsze korzystanie z publicznych środków transportu.

Uwagi Wyniki monitoringu jakości powietrza dostępne są na stronie http://stacje.wios.rzeszow.pl/

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 21.03.2017 r.