Informacja o ryzyku przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 19 lutego  b.r. wykonał pierwszą analizę ryzyka wystąpienia w 2016 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych wybranych zanieczyszczeń w powietrzu w województwie podkarpackim.

Wykonana analiza wykazała ryzyko przekroczenia w 2016 r. dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na obszarze Rzeszowa, Jarosławia, Sanoka, Mielca, Niska, Tarnobrzega, Przemyśla, Dębicy, Krosna i Jasła.

Podwyższone stężenia pyłu zawieszonego PM10  występują głównie w sezonie zimowym, co powodowane jest przez wzmożoną emisję pyłów ze spalania paliw na cele grzewcze z indywidualnych gospodarstw domowych. Dodatkowo na wzrost stężeń tych zanieczyszczeń  w powietrzu wpływa emisja ze środków transportu oraz niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niskie temperatury powietrza).

Wpływ mieszkańców na obniżenie stężeń zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu jest możliwy poprzez ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem (węgiel lepszej jakości, gaz ziemny) oraz zamianę indywidualnych środków transportu na rzecz komunikacji publicznej.

Jednocześnie przypominany, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych i na wolnym powietrzu. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu  grozi grzywna lub kara aresztu.

 

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 22.02.2016 r.