Informacja o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu

20 kwietnia b.r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał kolejną analizę ryzyka wystąpienia w 2016 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych wybranych zanieczyszczeń w powietrzu dla województwa podkarpackiego.

Analizy wykazały ryzyko przekroczenia w 2016 r. średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na obszarze Dębicy, Jarosławia, Jasła, Krosna, Niska, Przemyśla, Rzeszowa, Sanoka i Tarnobrzega.

Podwyższone stężenia benzo(a)pirenu występują głównie w sezonie zimowym, co powodowane jest przez wzmożoną emisję zanieczyszczeń ze spalania paliw na cele grzewcze z indywidualnych gospodarstw domowych. Dodatkowo na wzrost stężeń benzo(a)pirenu  w powietrzu wpływa emisja ze środków transportu oraz niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niskie temperatury powietrza).

W okresie wiosennym i letnim wpływ mieszkańców na obniżenie stężeń zanieczyszczeń pyłowych i benzo(a)pirenu w powietrzu jest możliwy poprzez:

  1. zamianę indywidualnych środków transportu na rzecz komunikacji publicznej,
  2. selektywną zbiórkę odpadów zielonych poprzez ich kompostowanie lub przekazywanie pozostałości roślinnych do odzysku, jeśli w gminie zorganizowana jest zbiórka odpadów zielonych. Nie należy spalać odpadów zielonych w ogrodzie,
  3. zaprzestanie wypalania traw.

Jednocześnie przypominany, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych i na wolnym powietrzu oraz ustawowy zakaz wypalania traw. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu oraz wypalanie traw grozi grzywna lub kara aresztu.

 

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 20.04.2016 r.