Informacja o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i PM2.5

21 września b.r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał kolejną analizę ryzyka wystąpienia w 2015 r. przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych wybranych zanieczyszczeń w powietrzu dla województwa podkarpackiego.
Analiza wykazała ryzyko przekroczenia w 2015 r. średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na obszarze Jarosławia oraz średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM2.5 na obszarze Przemyśla.
Podwyższone stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 występują głównie w sezonie grzewczym, co powodowane jest przez wzmożoną emisję pyłów ze spalania paliw na cele grzewcze z indywidualnych gospodarstw domowych. Dodatkowo na wzrost stężeń tych zanieczyszczeń w powietrzu wpływa emisja ze środków transportu oraz niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niskie temperatury powietrza).
W okresie jesiennym, podczas prac porządkowych w ogrodach, wpływ mieszkańców na obniżenie stężeń zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu jest możliwy poprzez selektywną zbiórkę odpadów zielonych poprzez ich kompostowanie lub przekazywanie pozostałości roślinnych do odzysku, jeśli w gminie zorganizowana jest zbiórka odpadów zielonych. Nie należy spalać odpadów zielonych w ogrodzie.
W zbliżającym się okresie grzewczym wpływ mieszkańców na obniżenie stężeń zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu jest możliwy poprzez:

  1. ograniczenie palenia w kominkach jeżeli nie jest to jedyne źródło ciepła w mieszkaniu,
    2. ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,
    3. zaprzestanie spalania odpadów w piecach domowych.

Jednocześnie przypominany, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych i na wolnym powietrzu. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi grzywna lub kara aresztu.

 

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 22.09.2015 r.