Informacja o stwierdzonym ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w dniu 12.08.2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w dniu 12 sierpnia b.r. na terenie gminy Nisko stwierdzono przekroczenie poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego ozonu (stężenia powyżej 180 μg/m3). Przekroczenie poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w gminie Nisko stwierdzono na podstawie automatycznych pomiarów na stacji w Nisku przy ul. Szklarniowej. Najwyższa wartość 1-godzinnego stężenia ozonu na stacji automatycznej w Nisku  w dniu 12 sierpnia wyniosła 183 μg/m3. Również na pozostałych stacjach monitorujących stężenia ozonu w województwie zanotowano wysokie poziomy stężeń O3.

Wysokie i bardzo wysokie stężenia ozonu w powietrzu związane są z występowaniem niekorzystnych warunków meteorologicznych (wysokie temperatury powietrza, duże nasłonecznienie, brak opadów i mgieł).

Dostępne prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem nad Polską wskazują na obniżanie się stężeń ozonu w kolejnych dniach. W dniu 13.08.2015 r. dla województwa podkarpackiego maksymalne godzinne stężenia ozonu prognozowane są na poziomie 120 μg/m3. W dniu 14.08.2015 r. dla województwa podkarpackiego maksymalne godzinne stężenia ozonu prognozowane są na poziomie 100 μg/m3.

Jednakże z uwagi na utrzymujące sie wysokie temperatury powietrza w godzinach od 11 do 18 mogą wystąpić w województwie stężenia znacznie wyższe niż przewidywane w prognozach.

Do grup osób najbardziej podatnych na szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza ozonem, zalicza się:

  1. Dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, których organizmy są w fazie wzrostu i ogólnego rozwoju, co sprzyja pojawianiu się zaburzeń zdrowotnych pod wpływem zanieczyszczeń powietrza, w tym ozonu.
  2. Osoby starsze i w podeszłym wieku, z uwagi na ogólne osłabienie organizmu związanego z procesem starzenia się, co w konsekwencji powoduje zwiększenie podatności na zachorowania.
  3. Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego. Szczególnie narażone na szkodliwe działanie ozonu przy wysokich stężeniach są osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, zwłaszcza osoby chore na astmę.
  4. Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego. Powstające w ludzkim organizmie pod wpływem ozonu związki chemiczne mogą prowadzić do powstawania blokujących naczynia krwionośne złogów, a te z kolei mogą być przyczyną zawału czy udaru.
  5. Osoby palące papierosy. Wdychanie dymu papierosowego znacznie osłabia błony śluzowe dróg oddechowych, co ułatwia przenikanie ozonu z wdychanego powietrza do tkanek organizmu.
  6. Osoby zawodowo narażona na działanie ozonu. Wykonywanie niektórych zawodów wiąże się z długotrwała ekspozycją na działanie podwyższonych stężeń ozonu przez co wzrasta narażenie zdrowotne związane ze szkodliwym działaniem ozonu. Do grupy tej należą m.in. osoby wykonujące prace na wolnym powietrzu.

Podczas występowania wysokich stężeń ozonu w powietrzu wskazane jest ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni oraz graniczenie dużego wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni np. uprawiania sportu, czynności zawodowych zwiększających narażenie na działanie ozonu.

Pierwszymi objawami podrażnienia ozonem są chwilowe zaburzenia funkcji oddechowych, takie jak kaszel, płytki oddech, drapanie w gardle, senność oraz bóle głowy. Na wymienione dolegliwości najbardziej narażone są osoby poddane zwiększonemu wysiłkowi fizycznemu, gdy stężenia ozonu są najwyższe.

Długotrwała ekspozycja na to zanieczyszczenie może powodować podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych i napady duszności, bóle w klatce piersiowej, podrażnienia i swędzenie oczu, podrażnienia śluzówki oraz może przyczynić się do rozwoju chorób dróg oddechowych (nosa, gardła i płuc)

Na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie w zakładce SYSTEM MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA dostępne są na bieżąco wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza ozonem w województwie podkarpackim.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska  pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl dostępne są w okresie wiosenno-letnim trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem. Na stronie WIOŚ w Rzeszowie prognozy GIOŚ dostępne są w zakładce KRAJOWE PROGNOZY KRÓTKOTERMINOWE  ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA OZONEM.

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 13.08.2015 r.