Informacja o stwierdzonym ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w dniu 6.07.2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w dniu 6 lipca 2015 r. na obszarze województwa podkarpackiego zarejestrowano stężenia ozonu przekraczające poziom informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego.

Stężenie godzinowe ozonu przekraczające poziom 180 μg/m3 odnotowano:

  • w Rzeszowie o godz.15.00 czasu lokalnego (wartość 1-godzinnego stężenia ozonu na stacji monitoringu powietrza wyniosła 185 μg/m3),
  • w Krempnej o godz.18.00 czasu lokalnego (wartość 1-godzinnego stężenia ozonu na stacji monitoringu powietrza wyniosła 181 μg/m3).

Ponadto na stacji pomiarowej w Nisku o godz.15.00 czasu lokalnego zanotowano stężenie ozonu na poziomie 180 μg/m3.

Dostępne prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem nad Polską wskazują na obniżanie się stężeń ozonu w kolejnych dniach. W dniu 7.07.2015 r. dla województwa podkarpackiego maksymalne godzinne stężenia ozonu prognozowane są na poziomie 160 μg/m3. W dniu 8.07.2015 r. dla województwa podkarpackiego maksymalne godzinne stężenia ozonu prognozowane są na poziomie 140 μg/m3.

Wysokie stężenia ozonu związane są z występowaniem niekorzystnych warunków meteorologicznych (wysokie temperatury powietrza, duże nasłonecznienie, brak opadów i słabe przewietrzanie).

Podwyższone (powyżej 180 µg/m3) stężenia ozonu mają szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Sprzyjają nasileniu chorób układu oddechowego, układu krążenia, chorób o podłożu alergicznym, a także mają właściwości rakotwórcze.

Do grup osób najbardziej podatnych na szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza ozonem, zalicza się:

  1. Dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia.
  2. Osoby starsze i w podeszłym wieku.
  3. Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego.
  4. Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego.
  5. Mężczyzn z chorobami układu płciowego.
  6. Osoby palące papierosy.
  7. Osoby zawodowo narażone na działanie ozonu, m.in. osoby wykonujące prace na wolnym powietrzu.

Podczas występowania wysokich stężeń ozonu w powietrzu wskazane jest ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni, oraz graniczenie dużego wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni np. uprawiania sportu, czynności zawodowych zwiększających narażenie na działanie ozonu.

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 07.07.2015 r.