Informacja o wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza w województwie podkarpackim

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w ostatnich dniach na stacjach monitoringu powietrza notowany jest znaczny wzrost stężeń zanieczyszczeń, zwłaszcza zanieczyszczeń pyłowych. Szczególnie wysokie stężenia godzinne zanieczyszczeń notowane są w porach popołudniowych i nocnych. Pojawieniu się wysokich stężeń sprzyjają niekorzystne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, szczególnie brak przewietrzania, przy trwającym wciąż sezonie grzewczym.

Do grup osób najbardziej podatnych na szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza, zalicza się:

  1. Dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, których organizmy są w fazie wzrostu i ogólnego rozwoju.
  2. Kobiety w ciąży.
  3. Osoby starsze i w podeszłym wieku.
  4. Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego.
  5. Osoby wykonujące znaczny wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu (np. ciężka praca fizyczna, intensywny trening sportowy)

Przypominany, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych i na wolnym powietrzu. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi grzywna lub kara aresztu.

Dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego trzydniowa prognoza zanieczyszczenia powietrza, oraz dostępne prognozy meteorologiczne na kolejne dni wskazują na zmianę warunków meteorologicznych jak również na znaczące obniżenie stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w województwie podkarpackim. Prognoza krótkoterminowa zanieczyszczenia powietrza w regionie dostępna jest na stronie www.powietrze.podkarpackie.pl

Za realizację zadań w zakresie ograniczania zanieczyszczania powietrza w szczególności za realizację zadań określonych w Programach ochrony powietrza i Planach Działań Krótkoterminowych odpowiedzialni są wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast.

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 11.03.2015 r.