INFORMACJA W SPRAWIE PRZERWY W DZIAŁANIU PORTALU „JAKOŚĆ POWIETRZA” I APLIKACJI MOBILNEJ „JAKOŚĆ POWIETRZA W POLSCE”

Informujemy, że w związku z pracami modernizacyjnymi od  26 stycznia (wieczorem) do 28 stycznia br. nastąpi czasowy brak wyników pomiarów z automatycznych stacji monitoringu powietrza, prezentowanych na portalu „Jakość powietrza” Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska jak również w mobilnej aplikacji „Jakość powietrza w Polsce” GIOŚ.

Bieżące wyniki z automatycznych stacji monitoringu powietrza w województwie podkarpackim dostępne będą na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie www.wios.rzeszow.pl w zakładce „System monitoringu jakości powietrza”.

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 26.01.2018 r.