Informacje dla osób niepełnosprawnych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwarza dobre warunki do obsługi klientów niepełnosprawnych.

W tym celu:

– wyznaczono odpowiednio oznakowane miejsce do parkowania samochodów dla osób niepełnosprawnych,

– urząd wyposażony jest w pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących,

– urząd wyposażony jest w lupę elektroniczną dla osób słabowidzących,

– strona internetowa Urzędu została wzbogacona o wersję tekstu z wysokim kontrastem,

– po zgłoszeniu osobistym lub przez skrzynkę ePUAP możliwe jest udostępnienie usług i tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobach komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).