Informator dla osób składających wniosek o interwencję