Definicja instalacji w kontekście konieczności uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji