Informacje z zakresu korzystania ze środowiska zgromadzone w Wojewódzkiej Bazie Informacji o Korzystaniu ze Środowiska