Ocena jakości wód zbiorników zaporowych w województwie podkarpackim w 2005 roku

Badania jakości wód zbiorników zaporowych realizowane były zgodnie z “Programem monitoringu środowiska w województwie podkarpackim w 2005 roku”, zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Ocenie jakości poddano wody zgromadzone w 3 zbiornikach zaporowych: