Oceny jakości powietrza w 2006 roku

1.Ocena roczna jakości powietrza w woj. podkarpackim

 

Spis treści
 

Tekst
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
 

2.Wstępna ocena jakości powietrza w woj. podkarpackim pod względem zanieczyszczenia benzo(a)pirenem, kadmem,niklem i arsenem.

Tekst