w roku 2015

  1. Wykaz czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w województwie podkarpackim.
  2. Wykaz czynnych składowisk w województwie podkarpackim przyjmujących odpady przemysłowe.
  3.  Mapa – Składowiska odpadów przemysłowych i składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (komunalnych) w województwie podkarpackim wg stanu na 31.12.2015 r.