w roku 2006

  1. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi wg grup w województwie podkarpackim w 2006 r. (baza SIGOP)
  2. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi według powiatów w województwie podkarpackim w 2006 r. (baza SIGOP)
  3. Wykaz składowisk odpadów w województwie podkarpackim przyjmujących odpady komunalne w 2006r. (baza KARTA SKŁADOWISK)
  4. Wykaz składowisk odpadów w województwie podkarpackim przyjmujących odpady przemysłowe w 2006r. (baza KARTA SKŁADOWISK)