w roku 2007

  1. Wykaz składowisk odpadów w województwie podkarpackim przyjmujących odpady komunalne w 2007r. (baza KARTA SKŁADOWISK)
  2. Wykaz składowisk odpadów w województwie podkarpackim przyjmujących odpady przemysłowe w 2007r. (baza KARTA SKŁADOWISK)
  3. Mapa – Składowiska komunalne na terenie województwa podkarpackiego – stan na koniec 2007 roku(baza KARTA SKŁADOWISK)
  4. Mapa – Składowiska przemysłowe na terenie województwa podkarpackiego – stan na koniec 2007 roku(baza KARTA SKŁADOWISK)