w roku 2008

  1. Wykaz składowisk odpadów w województwie podkarpackim przyjmujących odpady komunalne w 2008r. (baza KARTA SKŁADOWISK).
  2. Wykaz składowisk odpadów w województwie podkarpackim przyjmujących odpady przemysłowe w 2008r. (baza KARTA SKŁADOWISK).