w roku 2009

  1. Wykaz składowisk odpadów w województwie podkarpackim przyjmujących odpady komunalne w 2009r. (baza KARTA SKŁADOWISK)
  2. Wykaz składowisk odpadów w województwie podkarpackim przyjmujących odpady przemysłowe w 2009r. (baza KARTA SKŁADOWISK)
  3. Mapa – Składowiska komunalne na terenie województwa podkarpackiego – stan na 31.12.2009r. (baza KARTA SKŁADOWISK)
  4. Mapa – Składowiska komunalne na terenie województwa podkarpackiego – stan na 31.12.2009r. (baza KARTA SKŁADOWISK)