w roku 2010

  1. Wykaz składowisk odpadów w województwie podkarpackim przyjmujących odpady komunalne w 2010r. Stan na dzień: 30.06.2010r. (baza KARTA SKŁADOWISK)
  2. Wykaz składowisk odpadów w województwie podkarpackim przyjmujących odpady przemysłowe w 2010r. Stan na dzień: 30.06.2010r. (baza KARTA SKŁADOWISK)
  3. Mapa – Składowiska odpadów komunalnych na terenie województwa podkarpackiego. Stan na dzień: 30.06.2010r. (baza KARTA SKŁADOWISK)
  4. Mapa – Składowiska odpadów przemysłowych na terenie województwa podkarpackiego. Stan na dzień: 30.06.2010r. (baza KARTA SKŁADOWISK)