w roku 2011

  1. Wykaz składowisk odpadów w województwie podkarpackim przyjmujących odpady przemysłowe. Stan na dzień: 4.07.2011r. (baza KARTA SKŁADOWISK)
  2. Wykaz składowisk odpadów w województwie podkarpackim przyjmujących odpady komunalne. Stan na dzień: 4.07.2011r. (baza KARTA SKŁADOWISK)
  3. Mapa – Składowiska odpadów przemysłowych na terenie województwa podkarpackiego. Stan na dzień: 04.07.2011r.
  4. Mapa – Składowiska odpadów komunalnych na terenie województwa podkarpackiego. Stan na dzień: 24.11.2011r.