w roku 2012

  1. Wykaz składowisk odpadów w województwie podkarpackim przyjmujących odpady komunalne w 2011r. Stan na dzień: 24.09.2012r. (baza KARTA SKŁADOWISK)
  2. Wykaz składowisk odpadów w województwie podkarpackim przyjmujących odpady przemysłowe w 2011r. Stan na dzień: 24.09.2012r. (baza KARTA SKŁADOWISK)
  3. Mapa – Składowiska odpadów przemysłowych na terenie województwa podkarpackiego
  4. Mapa – Składowiska odpadów komunalnych na terenie województwa podkarpackiego