w roku 2013

  1. Wykaz składowisk odpadów w województwie podkarpackim przyjmujących odpady komunalne w 2012r. Stan na dzień: 26.06.2013r. (baza KARTA SKŁADOWISK).
  2. Wykaz składowisk odpadów w województwie podkarpackim przyjmujących odpady przemysłowe w 2012r. Stan na dzień: 26.06.2013r. (baza KARTA SKŁADOWISK).
  3. Mapa – Składowiska odpadów przemysłowych na terenie województwa podkarpackiego.
  4. Mapa – Składowiska odpadów komunalnych na terenie województwa podkarpackiego.