w roku 2016

  1. Wykaz czynnych składowisk w województwie podkarpackim przyjmujących odpady komunalne
  2. Wykaz czynnych składowisk w województwie podkarpackim przyjmujących odpady przemysłowe