w roku 2017

  1. Wykaz czynnych składowisk w województwie podkarpackim przyjmujących odpady komunalne.
  2. Wykaz czynnych składowisk w województwie podkarpackim przyjmujących odpady przemysłowe.