Stan zanieczyszczenia osadów dennych rzek i jezior

Informujemy, że w ramach promocji projektu bazy „OSADY”, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przygotował ogólnodostępną stronę internetową (http://ekoinfonet.gios.gov.pl/osady/faces/main.jspx), za pośrednictwem której udostępniana jest informacja o lokalizacji punktów próbek osadów wraz z następującymi informacjami:

  • datą ostatniego opróbowania,
  • informacją o zakresie wykonywanych badań,
  • wynikami wykonanych ocen.

Za pośrednictwem tej strony publikowane są ponadto adresy usług WMS i WFS zgodnych z dyrektywą INSPIRE – usługi te m.in. umożliwiają wykorzystanie danych przestrzennych w oprogramowaniu GIS (w przypadku ArcGIS – od wersji 9.2) bądź ich łączenie z innymi zasobami udostępnianymi w analogiczny sposób1).

1) Więcej informacji na temat dyrektywy INSPIRE i usług WMS, WFS znajdziecie Państwo pod adresem GUGiK: http://www.geoportal.gov.pl/