Interwencja WIOŚ w Rzeszowie w związku ze zdarzeniem w m. Kolbuszowa Dolna

W dniu 6.04.2023 r. do WIOŚ w Rzeszowie wpłynęło zgłoszenie od Dyżurnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej. dotyczące wypadku drogowego, w wyniku którego doszło do wywrócenia samochodu ciężarowego w m. Kolbuszowa Dolna.

Ze zgłoszenia wynikało, że doszło do uszkodzenia jednego ze zbiorników paliwowych
z olejem napędowym. Olej napędowy wyciekł do przydrożnego rowu i pozostawał
na warstwie wody. Na miejsce zdarzenia zadysponowano grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego, która przy wykorzystaniu pomp przepompowała mieszaninę wody i oleju do trzech zbiorników typu mauser.

Inspektor WIOŚ w Rzeszowie Delegatury w Tarnobrzegu oraz przedstawiciel Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Rzeszowie przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia w dniu otrzymania zgłoszenia, tj. 06.04.2023 r. Podczas oględzin pobrane zostały próby gruntu celem oznaczenia zawartości sumy węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju. Wstępna analiza laboratoryjna wykazała znaczne podwyższenie zawartości substancji ropopochodnych w badanych próbach. Aktualnie prowadzone są dalsze analizy laboratoryjne, a ostateczne wyniki będą znane po ich zakończeniu.

Zdarzenie w m. Kolbuszowa Dolna w dniu 6.04.2023 r.

Fot. 1. Zdarzenie w m. Kolbuszowa Dolna w dniu 6.04.2023 r.

Zdarzenie w m. Kolbuszowa Dolna w dniu 6.04.2023 r.

Fot. 2. Zdarzenie w m. Kolbuszowa Dolna w dniu 6.04.2023 r. (fot. WIOŚ w Rzeszowie)

Zdarzenie w m. Kolbuszowa Dolna w dniu 6.04.2023 r.

Fot. 3. Zdarzenie w m. Kolbuszowa Dolna w dniu 6.04.2023 r. (fot. WIOŚ w Rzeszowie)

Zdarzenie w m. Kolbuszowa Dolna w dniu 6.04.2023 r.

Fot. 4. Zdarzenie w m. Kolbuszowa Dolna w dniu 6.04.2023 r. (fot. WIOŚ w Rzeszowie)