Inwentaryzacja sieci pomiarowej monitoringu jakości powietrza w województwie podkarpackim

inwentaryzacja_stacji_2015Ukazała się, przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie, inwentaryzacja sieci pomiarowej monitoringu jakości powietrza w województwie podkarpackim. Podstawą formalną sporządzenia opracowania jest zawarty w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 686 z późn. zm.) obowiązek organizowania i koordynowania Państwowego Monitoringu Środowiska.

W opracowaniu przedstawiono aktualny stan sieci pomiarowej monitoringu jakości powietrza w województwie podkarpackim składającej się z 13 stacji pomiarowych (w tym 6 stacji automatycznych).

Pełny tekst opracowania pn. „Sieć pomiarowa monitoringu jakości powietrza w województwie podkarpackim” dostępny jest w zakładce „Publikacje” – „Opracowania o stanie środowiska”.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 26.05.2015 r.