IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „INFRAEKO 2014. Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko”

infraeko_min29-30 maja 2014 r. w Krakowie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „INFRAEKO 2014. Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko”. Organizatorem konferencji był Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju.

Celem konferencji była prezentacja i ocena osiągnięć naukowo-technicznych i dokonanych wdrożeń rozwiązań i technologii przez specjalistów z Polski i z zagranicy w zakresie tematów związanych z rozwojem miejskiej infrastruktury technicznej, przy uwzględnieniu zasad rozwoju zrównoważonego.

W konferencji uczestniczyła dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Materiały z konferencji zamieszczone zostały w publikacji pokonferencyjnej, w której znajduje się również referat pt. „Ocena wpływu górnictwa i przemysłu naftowego na geoekosystemy gmin uzdrowiskowych” wygłoszony podczas konferencji przez dr inż. Ewę J. Lipińską.

Relacja z “IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „INFRAEKO 2014. Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko” znajduje się pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=xk750xlA20I&feature=youtu.be.

INFRAEKO2INFRAEKO14(1)

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 2014-06-02