Jakość powietrza na obszarze podkarpackich uzdrowisk w 2016 roku w zakresie SO2, NO2, PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu i ozonu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że przygotował opracowanie pt. Jakość powietrza na obszarze podkarpackich uzdrowisk w 2016 roku w zakresie SO2, NO2, PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu i ozonu. Ocena jakości powietrza na terenie miejscowości uzdrowiskowych zlokalizowanych w województwie podkarpackim tj. Horyniec-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Polańczyk i Rymanów-Zdrój określona została na podstawie wyników modelowania jakości powietrza wykonanego na poziomie krajowym na potrzeby oceny jakości powietrza przez firmę „ATMOTERM S.A. na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Modelowanie stanowiące matematyczny opis rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń umożliwia wyznaczenie przestrzennych rozkładów stężeń zanieczyszczeń na badanym obszarze i zidentyfikowanie obszarów występowania przekroczeń standardów jakości powietrza. Zostało ono wykonane na podstawie danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza i danych meteorologicznych, a także zweryfikowane wynikami pomiarów ze stacji monitoringu powietrza z regionu.

Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Publikacje -> Opracowania o stanie środowiska -> WIOŚ Rzeszów.

 

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 19.05.2017 r.