Jakość powietrza na obszarze podkarpackich uzdrowisk w 2017 roku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że przygotował opracowanie pt. Jakość powietrza na obszarze podkarpackich uzdrowisk w 2017 roku.

Jakość powietrza na terenie podkarpackich uzdrowisk w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz ozonu określona została na podstawie wyników modelowania zanieczyszczenia powietrza wykonanego na poziomie krajowym na zlecenie GIOŚ przez firmę ATMOTERM S.A.

W ocenie jakości powietrza na terenie Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój i Rymanów-Zdój wykorzystano również wyniki pomiarów ze stacji monitoringu powietrza. Na stacji zlokalizowanej w Iwoniczu-Zdroju przy ul. Ks. Rąba prowadzone są manualne pomiary pyłu PM10 i bezno(a)piranu. Zaś na stacji zlokalizowanej w Rymanowie-Zdroju przy ul. Parkowej prowadzone są automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10, pyłu PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu PM10, w którym oznaczane są cztery metale ciężkie (arsen, kadm, nikiel, ołów) i bezno(a)piren.

Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce PublikacjeOpracowania o stanie środowiska > WIOŚ Rzeszów.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 28.05.2018 r.