Kolejna akcja „STOP nielegalnym odpadom” – w dniu 22.02.2023 r. w m. Styków

W dniu 22.02.2023 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz policji, uczestniczyli w kontroli drogowej transportu odpadów w m. Styków.

Skontrolowano 8 przewoźników odpadów. W jednym przypadku stwierdzono rozbieżność w zakresie informacji zawartych w dokumentach przewozowych, a rodzajem transportowanych odpadów. Samochód z odpadami został zawrócony do miejsca załadunku. Podjęta zostanie kontrola wytwórcy odpadów.

Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 22.02.2023 r. (foto WIOŚ Rzeszów)

Fot. 1. Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 22.02.2023 r. (foto WIOŚ Rzeszów)

Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 22.02.2023 r.

Fot. 2. Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 22.02.2023 r. (foto WIOŚ Rzeszów)

Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 22.02.2023 r.

Fot. 3. Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 22.02.2023 r. (foto WIOŚ Rzeszów)

Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 22.02.2023 r. (foto WIOŚ Rzeszów)

Fot. 4. Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 22.02.2023 r. (foto WIOŚ Rzeszów)