Kolejne kontrole prowadzone przez inspektorów WIOŚ w Rzeszowie w ramach akcji „STOP nielegalnym odpadom”

W dniu 7.09.2022 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie wraz z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego w Rzeszowie oraz Krajowej Administracji Skarbowej – II Mobilny Referat Realizacji w Rzeszowie uczestniczyli w kolejnej kontroli drogowej transportu odpadów w m. Styków. Były to kontrole dotyczące odpadów objętych procedurą wywozu, przywozu lub tranzytu.

W wyniku przeprowadzonych czynności skontrolowano łącznie 6 przewoźników. Stwierdzono 3 transporty odpadów złomu stalowego oraz papieru i opakowań z tektury odbywające się w ruchu krajowym. Transportom każdorazowo towarzyszył załącznik w postaci karty przekazania odpadów wygenerowanej z systemu BDO. Na kartach widniały numery rejestrowe, zawarte były dane dotyczące rodzaju, ilości odpadów, oraz dane wysyłającego, transportującego a także odbiorcy. Nie stwierdzono rozbieżności w zakresie informacji zawartych w dokumentach przewozowych, a rodzajem transportowanych odpadów.

Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 7.09.2022 r.

Fot. 1. Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 7.09.2022 r. (foto WIOŚ Rzeszów)

Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 7.09.2022 r.

Fot. 2. Akcja „STOP nielegalnym odpadom” w dniu 7.09.2022 r. (foto WIOŚ Rzeszów)