Kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie

  Informujemy, że ukazał się kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Dla czytelników Biuletynu przygotowane zostały m.in. informacje dotyczące: sposobów ograniczania niskiej emisji w życiu codziennym, map akustycznych, jak również wyników badań gleb ornych w województwie podkarpackim.

Ponadto w części „Warto wiedzieć” przedstawiono stanowisko Inspekcji Ochrony Środowiska w sprawie głośnego w ostatnim czasie tematu jakim jest pomiar powietrza za pomocą czujników niskokosztowych, czy też przy użyciu dronów.

Omówiono również instrumenty prawne do walki ze smogiem oraz zaprezentowano najnowsze publikacje i materiały edukacyjno-informacyjne opracowane przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach edukacji ekologicznej.

Dla najmłodszych przygotowane zostały nowe ciekawostki, rebusy i zagadki w „Kąciku młodego ekologa”.

Biuletyn dostępny jest na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie w zakładce „Biuletyny Informacyjne”.

Wszystkim Czytelnikom Zespół Redakcyjny Biuletynu życzy przyjemnej lektury!

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 29.12.2017 r.