Kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Informujemy, że ukazał się kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

W pierwszym w tym roku numerze Biuletynu można zapoznać się m.in. z nowymi zadaniami realizowanymi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie trzech komponentów środowiska: powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i hałasu oraz wynikami ocen sporządzonych na podstawie badań wykonanych w roku 2016.

Dla czytelników Biuletynu przygotowane zostały również ekoedukatory zawierające ważne informacje o ozonie troposferycznym i niewidzialnym zagrożeniu jakim jest hałas. Ponadto w części „Warto wiedzieć” wskazano, jakie zmiany wprowadzone zostały w zasadach wycinki drzew oraz co nowego czeka nas w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Dla najmłodszych przygotowane zostały dwie strony ciekawostek, rebusów i zagadek w „Kąciku młodego ekologa”.

Biuletyn dostępny jest na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie w zakładce „Biuletyny Informacyjne”. Wszystkim Czytelnikom Zespół Redakcyjny Biuletynu życzy przyjemnej lektury!

 

 

 

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 03.07.2017r.