Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczący wysokich dobowych stężeń pyłu PM10 w dniu 11.01.2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w dniu 11 stycznia br. wystąpiły wysokie stężenia pyłu PM10 na stacjach pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Na stacjach zanotowano przekroczenie dopuszczalnego poziomu dobowego pyłu PM10.

Najwyższe średniodobowe stężenia pyłu PM10 powyżej 200 μg/m3 w dniu 11 stycznia zanotowano na miejskich stacjach pomiarowych: w Rzeszowie przy ul. Rejtana – 229 μg/m3 (458% wartości dopuszczalnej)  i w Jaśle przy ul. Sikorskiego – 249 μg/m3 (498% wartości dopuszczalnej). Na pozostałych stacjach miejskich stężenia dobowe pyłu PM10 w dniu 11stycznia. były również wysokie i wyniosły odpowiednio: Mielec-Biernackiego 180 μg/m3 (360% wartości dopuszczalnej)., Nisko-Szklarniowa 126 μg/m3 (252% wartości dopuszczalnej).

Tak wysokie stężenia pyłu PM10 na terenie województwa związane były przede wszystkim z występowaniem niekorzystnych warunków meteorologicznych (bardzo niskie temperatury powietrza, brak wiatru, warunki inwersyjne). Niskie temperatury powietrza przyczyniały się do powstawania zanieczyszczeń w wyniku procesów wzmożonego spalania paliw w lokalnych kotłowniach i piecach domowych sektora komunalno-bytowego (tzw. niska emisja).

W dniu dzisiejszym tj. 12 stycznia br. przy zmianie warunków atmosferycznych (silny wiatr, opady śniegu) 1-godzinne stężenia pyłu PM10 na stacjach monitoringu powietrza w regionie uległy obniżeniu do bezpiecznego poziomu.

 

Autor: Beata Michalak
Data wytworzenia: 12.01.2017 r.