Informacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 11.01.2017 r. w sprawie występowania wysokich stężeń zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu na obszarze województwa podkarpackiego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że na automatycznych stacjach wchodzących w skład wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza od godzin wieczornych dnia wczorajszego notowane są wysokie stężenia 1-godzinne zanieczyszczeń pyłowych (zgodnie z polskim indeksem jakość powietrza określana jako dostateczna, zła i bardzo zła).

Również prognozy zanieczyszczania powietrza na dzień dzisiejszy, zwłaszcza w godzinach rannych i przedpołudniowych, wskazują na znacznym obszarze województwa na  niekorzystną jakość powietrza.

Jak wynika z prognoz zanieczyszczenia powietrza w kolejnych dniach sytuacja ulegnie znacznej poprawie, w związku z prognozowaną zmianą warunków meteorologicznych.

Wyniki ze stacji automatycznych można śledzić na bieżąco na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem: http://stacje.wios.rzeszow.pl/dane-pomiarowe, jak również za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

W związku z występowaniem wysokich stężeń zanieczyszczeń w powietrzu w dniu dzisiejszym tj. 11.01.2017 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez miasto Rzeszów są nieodpłatne.

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 11.01.2017 r.