Komunikat w sprawie nowych zasad składania informacji o korzystaniu ze środowiska i wnoszeniu opłat

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej Wrota Podkarpackie pod adresemhttp://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rolnictwo/oplaty.  (Link prowadzi do strony znajdującej się na zewnętrznym serwerze, za którego działanie nie odpowiada WIOŚ Rzeszów.)