Komunikat w sprawie zmian w zakresie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

WAŻNE!

Od 1 stycznia 2019 r. udostępnianie informacji o środowisku wytworzonych w ramach PMŚ, w tym tło zanieczyszczenia powietrza, z terenu województwa podkarpackiego realizowane jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie jedynie w formie wydruku lub skanu pisma. Informacje udostępniane drogą elektroniczną nie będą przekazywane z podpisem kwalifikowanym.

Do opłaty za udostepnienie informacji o środowisku i przesłanie drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku, należy doliczać opłatę za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów. Opłata ta wynosi 0,10 zł za każdą stronę.