2015 IMPEL SOIL CONFERENCE „MANY SOIL FUNCTIONS, MANY REASONS TO PROTECT IT”

impelinternational-year-of-soils-20157-8 października  2015 r. podczas Wystawy Światowej Expo 2015 w Mediolanie (Włochy) odbyła się Konferencja 2015 IMPEL Soil Conference pt. „Many soil functions, many reasons to protect it”. Konferencja była efektem projektu IMPEL realizowanego przez Zespół Ekspercki „Woda i Powierzchnia Ziemi”.

Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń i wypracowanie najlepszych praktyk dotyczących ochrony gleb wśród ekspertów Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Konferencja zorganizowana została podczas ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych „Międzynarodowego Roku Gleb”.

Podczas Konferencji omówione zostały strategiczne tematy z zakresu monitoringu i kontroli w obszarze ochrony ziemi, gleby i wody, a jej głównymi tematami były: ochrona gleb i przemysł, rolnictwo, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, różnorodność biologiczna i różnorodność ekosystemów.

W konferencji udział wzięli m.in. Giuseppe Sgorbati z Agencji Ochrony Środowiska Lombardii (Lider Zespołu ds. Wody i Ziemi Sieci IMPEL), Chris Dijkens Wiceprzewodniczący Zarządu IMPEL z Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska Holandii, Josiane Asson Dyrektor Generalny Środowiska, Rolnictwa, Lasów i Gleb Komisji Europejskiej, Luca Montanarella Dyrektor Generalny Wspólnego Centrum Badawczego Zarządzania Zasobami Ziemi, Roland Vargas z Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, Dominique Darmendrail z organizacji Common Forum.

Polskę reprezentowała dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Informacje dotyczące europejskiej sieci IMPEL znajdują się pod adresem http://impel.eu/.

Na stronie http://esdac.jrc.ec.europa.eu/ są informacje Europejskiego Centrum Danych w zakresie Gleb (European Soil Data Centre (ESDAC)).

Sprawozdanie z konferencji w Mediolanie 7-08.10.2015

DSC_0002Fot.1. Współprowadzący Sesję Otwarcia – 2015 IMPEL Soil Conference (fot. E. J. Lipińska)

DSC_0003Fot.2. Uczestnicy 2015 IMPEL Soil Conference (fot. E. J. Lipińska)

DSC_0016Fot.3. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podczas 2015 IMPEL Soil Conference (fot. E. J. Lipińska)

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 14.10.2015 r.