Konferencja Informacyjno-Techniczna pn. „Ochrona powietrza w województwie podkarpackim

11 maja 2015 r. w Klubie Górnika w Sanoku odbyła się Konferencja Informacyjno-Techniczna pn. „Ochrona powietrza w województwie podkarpackim”. Organizatorem konferencji była Gmina Miasta Sanok. Konferencja objęta została honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Starostwa Powiatowego w Sanoku, Urzędu Miasta Krosna i Jasła oraz urzędów miast i gmin z terenu powiatu sanockiego i leskiego.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie. Ze strony Inspektoratu przedstawiono informację pt. „Funkcja Inspekcji Ochrony Środowiska w ochronie powietrza – wyniki badań dla województwa podkarpackiego”.
funkcje_ios

Autor: Jolanta Ciba
Data wytworzenia: 13.05.2015 r.