Konferencja „ Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi?”

6 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyła się konferencja pn. „Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi”. Konferencja zorganizowana została w ramach ogólnopolskiego programu „Drogi do natury” wspieranego przez program LIFE+ Unii Europejskiej i NFOŚiGW.
Organizatorem konferencji była Fundacja Ekorozwoju, która współpracuje z samorządami w całej Polsce (obecnie zrzesza 90 gmin) i drogowcami na rzecz zachowania drzew przydrożnych. W województwie podkarpackim dwie gminy: Boguchwała i Trzebownisko realizują prace w ramach tego programu.
W trakcie konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zasadami kształtowania zadrzewień przydrożnych, zarządzania drzewostanem. Poznali metodykę oceny stanu drzew, zasady właściwej pielęgnacji oraz aktualne uwarunkowania formalno-prawne zarządzania zadrzewieniami w przestrzeni publicznej. Podkreślono również znaczenie właściwego planowania zadrzewień w procesach inwestycyjnych.
W konferencji uczestniczył przedstawiciel Wojewódzkiego inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

1

2

3

4

 

 

Autor: Renata Jaroń Warszyńska
Data wytworzenia: 11.04.2016 r.