Konferencja nt. „Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska – między teorią a praktyką”

15 stycznia 2016 r. w Sali Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyła się Konferencja nt. „Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska – między teorią a praktyką” współorganizowana przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Borcza, Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska oraz organizacje studenckie.

Przedmiotem konferencji była problematyka związana z podejmowaniem oraz prowadzeniem innowacyjnej działalności gospodarczej przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego standardu ochrony środowiska w ramach realizacji postulatu zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski Południowo-Wschodniej.

W konferencji udział wzięli pracownicy naukowi wyższych uczelni z terenu całej Polski, m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także przedstawiciele jednostek samorządowych, w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Patronatem honorowym konferencję objęli: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Przewodniczący Senackiej Komisji Ochrony Środowiska Zdzisław Pupa Senator RP, Senacka Komisja Ochrony Środowiska Alicja Zając Senator RP, Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, Poseł na Sejm RP Stanisław Piotrowicz, Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dr inż. Przemysław Łagodzki, Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  dr inż. Ewa Lipińska, Starosta rzeszowski Józef Jodłowski, Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki, PO Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Prof. dr hab. Sylwester Czopek, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej w Rzeszowie Mieczysław Łagowski, Prezes Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie Grzegorz Kubal, Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego Ligi Ochrony Przyrody mgr Agnieszka Bator, Stowarzyszenie Czyń Dobro Mimo Wszystko z Panią Prezes Kamilą Bogacką, Stowarzyszenie Rzeszowskie Ogrody z Panem Prezesem Aleksandrem Kostecki Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych z Prezesem Panem Grzegorzem Wysockim oraz Wydawnictwo CH. Beck.

Dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podczas spotkania przedstawiła referat pt.: „Zielona gospodarka Europy – Dobro. Etyka”. Objęcie konferencji patronatem honorowym przez Panią dr inż. Ewę J. Lipińską było wyrazem poparcia inicjatywy podjętej przez pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

P1150071

DSC_5143

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 21.01.2016 r.