Konferencja nt. „Rzeszowski Dzień Wody”

21 marca 2016 r. w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej odbyła się Konferencja nt. „Rzeszowski Dzień Wody”. Konferencja miała na celu zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony środowiska oraz podejmowania działań na rzecz ochrony zasobów wodnych.

Program konferencji składał się z dwóch części. W pierwszej części odbyła się debata pn. „Aspekty eksploatacyjne zbiornika rzeszowskiego” z udziałem pracowników naukowych i przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Druga część obejmowała sesję popularnonaukową pn. „Woda w przyrodzie, technice i życiu człowieka”.

W konferencji udział wzięli pracownicy naukowi Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, których misją jest propagowanie walorów środowiska naturalnego.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Rektor Politechniki Rzeszowskiej, Prezydent Miasta Rzeszowa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

W konferencji uczestniczyła dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, która wygłosiła referat pt. „Zielona gospodarka Europy – dobro i etyka”.

IMG_3534 FOT. MARIAN MISIAKIEWICZ_ok

IMG_3664 FOT. MARIAN MISIAKIEWICZ_typ

IMG_3652 FOT. MARIAN MISIAKIEWICZ_typ2

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 23.03.2016 r.