Konferencja nt. „Środki unijne w gospodarce odpadami jako element zapewnienia realizacji obowiązków nałożonych na gminy i obniżenia opłaty „śmieciowej” ponoszonej przez mieszkańców”

18 marca 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie odbyła się Konferencja nt. „Środki unijne w gospodarce odpadami jako element zapewnienia realizacji obowiązków nałożonych na gminy i obniżenia opłaty „śmieciowej” ponoszonej przez mieszkańców”.

Konferencja miała na celu zaprezentowanie Gminom Regionu Południowego programu zapewniającego kompleksowe zagospodarowanie odpadów w Regionie z udziałem dofinansowania ze środków unijnych. W trakcie Konferencji przedstawicielom Gmin przedstawiono także propozycję instytucjonalnego modelu współpracy w zakresie gospodarki odpadami.

W konferencji uczestniczyła dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Patronat honorowy nad Konferencją objął Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Autor: Katarzyna Piskur
Data wytworzenia: 23.03.2016 r.